Pravila nagradne igre

Temeljem odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN broj 8/10) Dalmacijavino Split d.o.o., Ivana Meštrovića 38, Drniš (dalje u tekstu: Priređivač) donosi sljedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE „Pomalo do mobitela“ Članak 1. PRIREĐIVAČ Priređivač nagradne igre je društvo Dalmacijavino Split […]

Temeljem odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN broj 8/10) Dalmacijavino Split d.o.o., Ivana Meštrovića 38, Drniš (dalje u tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Pomalo do mobitela“

Članak 1.

PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre je društvo Dalmacijavino Split d.o.o., Ivana Meštrovića 38, 22320 Drniš, MB: 02334496 , OIB: 01523004193.

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom „Pomalo do mobitela“ (dalje u tekstu: nagradna igra), u cilju promidžbe Priređivača te unapređenja prodaje proizvoda Priređivača.

Nagradna igra počinje 20.12. 2018. i traje do 5.1.2019., a odvija se u Dalmacijavino Split trgovinama na adresi Čajkovskoga 1, Split i Bana Jelačića 13, Split.

Članak 3.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske koji za trajanja nagradne igre u Dalmacijavino Split trgovini na adresi Čajkovskog 1, 21000 Split i na adresi Bana Jelačića 13, 21000 Split ostvare kupovinu u vrijednosti od najmanje 100,00 kn. Kupci će za kupljeni proizvod/uslugu, dobiti račun kao dokaz o obavljenoj kupnji.

Za svakih potrošenih 100,00 kuna kupac će dobiti kupon kojega treba popuniti sa sljedećim podacima: ime i prezime, adresa, telefon, mail adresu. Kupon sa upisanim osobnim podacima potrebno je ubaciti u nagradnu kutiju, koja će biti vidno istaknuta i izložena u u Dalmacijavino Split trgovini na adresi Čajkovskog 1, 21000 Split i na adresi Bana Jelačića 13, 21000 Split. Prilikom kupnje svaki kupac mora sačuvati originalni račun koji će predočiti ukoliko kupon s podacima istog bude izvučen.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput.

Da bi sudjelovali u ovoj nagradnoj igri, svi zaprimljeni kuponi moraju biti originalni, a izdani mogu biti isključivo unutar trgovina Dalmacijavino Split na adresi Čajkovskog 1, 21000 Split i na adresi Bana Jelačića 13. Isti kupon može se upotrijebiti samo jednom.

Račun je potrebno čuvati do završetka nagradne igre.

Članak 4.

Svi ispravno ispunjeni kuponi s računa zajedno s imenom, prezimenom i adresom ulaze u bazu podataka za izvlačenje nagrada. Izvlačenje dobitnika održat će se 7.1.2018. u prostorijama Priređivača, uz prisustvo tročlane komisije. Izvlačenje će se izvršit ručno, jedan od članova komisije.

Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrada, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati nazive i adrese dobitnika, te se obavezno provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovih pravila. Za izvučene dobitnike koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovih pravila, neće se javno objavljivati dobitnik, a isti će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 5.

NAGRADNI FOND

Nagradni fond sastoji se od 10 mobitela Samsung J3, svaki pojedinačne vrijednosti 900kn.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 9000 kn (uključen PDV i PPMV).

Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Nagrade nisu zamjenjive za novac, niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi. Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih pravilima utvrđenih iznosa. Priređivač će predati dobitnicima nagrade uz primopredajni zapisnik.

Članak 6.

OBJAVA REZULTATA IZVLAČENJA

Popis dobitnika nagradne igre bit će objavljen na Facebook stranici Priređivača nagradne igre Dalmacijavino Split.

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dobitku pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime. Priređivač može objaviti ove osobne podatke i fotografije dobitnika u pisanom, tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru. U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati u roku od trideset (30) dana od svakog nagradnog izvlačenja na broj telefona, kao i pisanim putem na adresu koja je prijavljena pri sudjelovanju u nagradnoj igri.

Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima Priređivača. Sudionik se može u svakom trenutku odjaviti s liste primatelja pisanim putem dopisom priređivaču.

Članak 7.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, osim radnika tvrtke Priređivača, povezanih društava i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre).

Članak 8.

NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni o načinu preuzimanja nagrada.

Nagrade dobitnici mogu preuzeti u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ukoliko dobitnik ne podigne nagradu u predviđenom roku, Priređivač će ponovno obavijestiti dobitnike u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje nagrada, te dati rok od osam dana za preuzimanje nagrada.

U slučaju da od nagradne igre ostane nepodijeljenih nagrada, postupit će se sukladno Zakonu o igrama na sreću (NN broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) odnosno čl. 11 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN broj 8/10).

Članak 9.

IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA NAGRADA

Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom ili osobnom iskaznicom jednog od roditelja. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njihovi skrbnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ove nagradne igre.

Nagrade se mogu preuzeti samo uz predočenje računa kao dokaza ostvarene kupovine.

Članak 10.

NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Sudionici nagradne igre bit će upoznati s pravilima nagradne igre putem objave na Facebook stranici Priređivača nagradne prije početka nagradne igre te na lokaciji u kojoj se nagradna igra održava.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradne igre.

Članak 11.

RJEŠAVANJE SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je općinski sud u Splitu.

Članak 12.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile.

Članak 14.

VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

KLASA: UP/I-460-02/18-01/771
URBROJ: 513-07-21-01-18-3
Zagreb, 11. prosinac 2018.

Podijeli

Pomalo, prvo potvrdite da ste punoljetni.

Da Ne

Take it easy and first confirm that you are of legal age.

Yes No