Pomalo, od 1946.

Dalmacijavino način življenja

Doživi pomalo

Kada radiš onda radi, kada odmaraš onda odmaraj, a kada uživaš onda uživaj. Živi u trenutku i posveti se onome što radiš, jer život je ono što se događa baš sada. I ne zaboravi, samo... pomalo.